Ergonomi och fysioterapi i yrkesvardagen

Ergonomi och fysioterapi i yrkesvardagen

Ergonomi spelar en viktig roll när det gäller människors hälsa och kan i stor grad förebygga både skada och sjukdom. Duktiga fysioterapeuter kommer det att finnas ett ännu större behov av framledes. För dig som vill utbilda dig till fysioterapeut finns det goda framtidsutsikter och det går att driva eget eller jobba som anställd. I den här artikeln kan du läsa mer om att arbeta som fysioterapeut, men även om förberedelsen inför yrkesrollen.

Jobba som fysioterapeut

När det gäller svensk fysioterapi är den framstående inom flertalet områden och det finns stora möjligheter att jobba inom den internationella fysioterapivärlden. I grund och botten handlar fysioterapi om förebyggande arbete där fysioterapeuten genom behandling och rehabiliterande åtgärder hjälper människor. Det finns utrymme att jobba inom både offentlig och privat verksamhet med det gemensamma syftet att främja människors hälsa. Det är Socialstyrelsen som utfärdar den slutfärdiga legitimationen till utbildade fysioterapeuter. Ansökan görs av studenten efter att utbildningen genomförts och examensarbetet presenterats samt godkänts. Legitimationen från Socialstyrelsen ges ut både i pappersformat och digitalt.

Många svenska fysioterapeuter väljer att starta eget efter studierna antingen med egen klinik eller som inhyrd på företag. Den som planerar att driva egen firma bör ägna tid åt att lägga upp en verksamhetsplan. Ett startkapital är viktigt för att kunna bedriva den verksamhet som önskas för att inte hindras på grund av avsaknaden av finansiella resurser. Idag finns det fler möjligheter för ekonomiskt stöd än tidigare och det går bland annat att ansöka om företagslån online. Ett tips är att jämföra olika låneupplägg för att undvika onödiga kostnader och välja de mest fördelaktiga villkoren. Smarta tjänster som Fakturino hjälper enskilda företagare att jämföra den här sortens lån. Andra tjänster som factoring och leasing kan också jämföras av Fakturino. Med rätt startkapital finns större chans att hitta kunder och erbjuda professionella tjänster inom fysioterapi.

Ett annat alternativ för den som inledningsvis inte vill starta eget är att ta hjälp av ett bemanningsföretag. Det fungerar ganska snarlikt en vanlig anställning, men det kan handla om kortare kontrakt eller inhopp vid behov. Ett alternativ för den som vill berika sig med erfarenhet, men kanske inte den mest fördelaktiga arbetsformen på lång sikt.

För att jobba som fysioterapeut krävs en akademisk utbildning samt en specifik kunskap om människan på flera plan. Flera av landets universitet erbjuder kurser och program som leder till en yrkesroll som fysioterapeut. Ett exempel är Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet som erbjuder Fysioterapeutprogrammet. Det omfattar totalt 180 högskolepoäng som delas upp i kurser bestående av både teoretiska och praktiska fördjupningar. Förutom huvudämnet fysioterapi fördjupar sig eleverna även i studieområden som anatomi, fysiologi och psykologi. En betydande del av utbildningen är verksamhetsförlagd praktik inom olika områden och vårdenheter.

dante