Slitage i knä och leder

Slitage i knä och leder

Visste du att artros är en av de vanligaste ledsjukdomarna i Sverige? Från 45 årsåldern ökar risken att drabbas av problem med knä och leder. Med rätt livsstil och förebyggande åtgärder kan du på egen hand göra mycket för att hålla kroppen i trim.

Ledsjukdomar är besvärande och många gånger smärtsamma. Därför är det viktigt att lyssna på kroppen och tänka ergonomiskt i olika situationer. Här ger vi dig en introduktion till vad artros innebär samt konkreta tips.

Vad är artros?

Artros är en sjukdom som drabbar en hel led i kroppen, men det är framför allt ledbrosket som får lida. Människor kan drabbas av artros i alla kroppens leder som innehåller brosk även om det främst är knä- och höftproblem det talas om. Det beror bland annat på att just den här typen av artros kan ge upphov till riktigt stora problem i vardagen. Brosk fungerar som en slags glidyta för leden och ser till att ledens olika delar kan glida mot varandra utan hinder. Det trycks ut ledvätska ur brosket vid belastning för att sedan sugas in igen. Till brosket finns ingen blodförsörjning utan ledvätskan ser till att generera näring. I praktiken innebär det att rörelse är viktigt, men inte monoton.

En annan funktion för brosket är att fördela belastningen jämnt längs leden. Artros är en sjukdom som rubbar broskets funktion eftersom att broskvävnadens bryts ned för snabbt och inte hinner byggas upp på nytt.

Trots att artros är en av de största folksjukdomarna är kunskapen generellt sätt låg. Det gäller även inom sjukvården, men det finns andra sätt att läsa mer om ledsjukdomen utifrån den senaste forskningen inom området. På Artros.org står sjukdomen i centrum och här kan du läsa mer detaljerat om allt från diagnos till behandling.

Olika riskfaktorer

Personer som tidigare har haft någon form av ledskada löper större risk att drabbas av artros än den som aldrig haft en ledskada. Även generna påverkar risken där barn till artrosdrabbade föräldrar inte sällan också får problem med ledskador efter 45 års ålder. Övervikt är en faktor som i allra högsta grad kan leda till artros och andra typer av ledskador. Vikten påverkar belastningen på leder och kan bidra till stora besvär i knän eller höfter.

Inom idrotten är artros en av de vanligaste åkommorna när det gäller ledskador. Tennis är exempelvis en sport som innebär hög belastning i monoton form. Lika gäller vid långdistanslöpning där både knän och höft belastas med kraft och stöt under lång tid.

Förebyggande åtgärder

För att undvika att drabbas av besvärande artros är det viktigt att lyssna på kroppen. En rörelse som inte känns normal för leden är heller inte ergonomisk. Försök i så hög grad som möjligt att variera dina rörelser. Håll dig aktiv, men anpassa dina aktiviteter för att skapa en varierad vardagsmotion. Det gäller även hemmet där du bör se närmare på hur du exempelvis står när du lagar mat eller hur du putsar fönstren.

Ett annat tips är att besöka en sjukgymnast som kan hjälpa dig att ta fram ett träningsprogram som främjar dina leder.

dante