Bra ergonomi

Bra ergonomi

Ergonomi är av yttersta vikt för att undvika så mycket skador som möjligt. En bra ergonomi ger en starkare och mer hälsosam kropp. En sämre ergonomi kan påverka kroppens inre organ vilket ej är hälsosamt. Inre organ som mår dåligt kan leda till sämre matsmältning, alla kroppens funktioner påverkar varandra, både inre och yttre funktioner.

Ergonomi i vardagen

Kroppen är i många olika positioner under ett dygn. Under ett dygn är generellt kroppen mer vaken är sovandes. Ergonomi sker både när kroppen sitter och står, vilket många gör flera timmar av dygnet. Är flertalet av dessa timmar belastade med en sämre ergonomi kommer det ge påverkan på kroppen i framtiden. För vissa kommer påverkan tidigare än andra. När kroppen åldras är det vanligt att det bli åkommor på kroppen, men dessa kan förskjutas lite om försök görs till detta.

Genom att titta på människor som sitter ner är det lätt att studera att många sitter med en böjd rygg. Nuförtiden är det även vanligt med en böjd nacke för att titta ner i mobiltelefonen. Gamnacke har blivit ett nytt uttryck, en nacke som är framåtböjd. Nackspärr blir allt mer vanligt, detta blir effekten av denna trend. Vid sittande är det istället bättre att sträcka på ryggen. Den skall alltid vara så rak som möjligt för att alla kotor i ryggen skall vara i bra relation till varandra. När ryggen är rak skall nacken vara detsamma, den skall aldrig lutas fram. Skall det tittas åt sidorna så skall hela överkroppen följa med i rörelsen, inte bara huvudet.

Vid stående tillstånd är det samma fenomen, att många har böjd rygg och nu mer än förr då det skall tittas ned i mobiltelefonen titt som tätt. När ryggen är böjd ligger kotor i ryggraden mot varandra. Tillräckligt många gånger mot varandra så kommer det ske förslitningar av kotorna vilket på längre sikt leder till smärta som kan stråla ut mot stora delar av kroppen.

dante