God vardag

God vardag

Att känna sig fri och levande kan innebära olika saker för alla. Några kan vilja ha mycket mer fritid, att resa och att se sig om i landet och resterande värld. För andra kan levande innebär att njuta gott i vardagen, att ta ett glas vin mitt i veckan. Ingen kan ta ifrån andra dessa känsla, det är viktigt att lyssna på var och en, vad den har för synsätt och livsvillkor. För några kan även levande betyda att ha en god hälsa. Att vara välmående och att kunna ha en vardag. Det beror helt på vad var och en har med sig sen tidigare, vad varje individs preferenser är på en levande känsla.

God hälsa

Att ha en god hälsa är viktigt för större delen av befolkningen. Många önskar en god hälsa både för sig själv och andra människor. Att få leva gott och att ta tillvara på jordelivet är viktigt. Idag bildas dock ett mer stressat samhälle, mer skall hinnas med samtidigt som sociala medier sprider sig där alla delar med sig av sitt liv. Det kan sätta en press för andra, att försöka leva upp till andras vardag, att behöva jämföra sitt och andras liv. Det viktiga är att var och en lever det liv som en själv vill göra. Alla önskar olika saker av sitt liv, det är enbart detta som det behöver levas upp till och tas omhand.

Hälsan är viktigt för att kunna ha ett långt och innehållsrikt liv. Med en god hälsa ger det bättre förutsättning för att kunna orka mer också, både i vardagen och på fritiden. Om kroppen orkar så brukar också hjärnan orka. Allt i kroppen hänger ihop. Mår någon del i kroppen sämre så är det också stor risk att större delen av kroppen hamnar i ett sämre skick, även vice versa vid ett förbättrat välmående.

Summeringsvis är det viktigt att se till sitt eget liv och till sin egen kropp. Att kunna leva precis hur en själv vill leva. Sociala medier är bra i den aspekten att det går att inspireras av varandra, så länge det stannar vid detta så är det positivt. Skulle dock en avundsjuka eller en ouppnåbar målbild skapas så är det desto sämre. Se och lär med varandra istället för att tillsammans uppnå ett gott liv.

dante