Ergonomi som tandläkare

Ergonomi som tandläkare

När man arbetar som tandläkare gäller det att man har en bra ergonomi. Man bör alltid se till att ställa in patientens ställning så att man kan arbeta rakt framifrån. Patienten ska alltid ligga långt uppe på britsen och man ska alltid se till att ryggen är plan eller lätt höjd beroende på vilken behandling som utförs. Då kan man arbeta i rätt ställning. Man bör som tandläkare också se till att patientens huvud ställs in så att man uppnår den allra bästa överblicken.

Patientens nacke ska böjas framåt eller bakåt, åt höger eller vänster så att man kan arbeta på ett bra sätt. Blickvägen till arbetsområdet ska vara så rak som det bara går och ofta tar det lite tid att ställa in detta, men man kan som tandläkare skona sin egen rygg. Ju fler gånger man gör dessa inställningar desto mer naturligt kommer det att kännas. Som tandläkare är det också viktigt att du tänker på att patienten bara är på plats hos dig på specialisttandvård en kort stund medan du är på jobbet under hela dagen. Ibland måste man ställa sig frågan om vad som är viktigast – patientens bekvämlighet, eller möjligheten att arbeta på ett ergonomiskt sätt?

Sätt att få en bättre ergonomi

Ett sätt många använder för att kunna arbeta med en bättre ergonomi är att arbeta i en spegel. Då kan man få bra insyn utan att böja sig eller vrida på huvudet. Om man inte känner sig bekväm med att göra alla arbetsuppgifter i en spegel kan det vara klokt att i alla fall göra några uppgifter.

En sak som är bra är variation. Det får kroppen att må bra och det bidrar också till en bättre ergonomi i arbetet. Det är den statiska belastningen som är viktig att undvika och det finns ett par tips man kan använda sig av.

När patienten sköljer munnen kan man till exempel passa på att räta upp kroppshållningen, att ta ett djupt andetag och sänka axlarna. Detta fungerar som mikropauser, och under långvariga moment som tandstensskrapning med mera är dessa pauser mycket viktiga. Ofta kan det också vara bra att växla mellan sittande och stående. Vissa saker kanske man kan stå och göra.

När du ska boka in patienter kan det också vara bra om du ser till att inte boka in patienter med samma typ av besvär på en och samma dag.

När du arbetar kan du med fördel också ta stöd mot den patient du arbetar med. Överkroppen, pannan, tänderna eller hakan fungerar ofta att stödja sig mot. Beroende på patient kan det dock vara så att vissa inte uppskattar kroppskontakt, medan andra känner sig lugnare av den. Om man känner sig osäker kan det vara klokt att fråga patienten.

dante