Kroppen och dess organ

Kroppen och dess organ

För att hålla kroppen frisk och stark behöver den tas om hand. För att må bra kan det krävas olika mycket underhåll av kroppen, detta beroende på gener och status på individens kropp idag. Gener för med sig mycket till allas kroppar; några kan ha bättre förutsättningar än andra, och beroende på det krävs det också olika sorts omhändertagande av kroppen.

Den friska kroppen

Det grundläggande för att skapa en stark kropp är att träna rätt och regelbundet. Det krävs egentligen inte så mycket träning för att hålla kroppen i bra balans och känna ett välmående. Några gånger i veckan bör det tränas och till detta vardagsmotion. Det är högst individuellt vad som krävs för respektive kropp, men ur ett allmänt perspektiv gäller detta.

För att kroppen skall orka i det långa loppet behöver kroppen och dess skelett belastas. Det kan räcka med några lätta vikter på gymmet för att skelettet skall stärkas. Med en bra grundstyrka kommer kroppen orka mer på äldre dagar också; en friskare kropp orkar längre.

Genom vardagsmotion är mycket vunnet. Det kan vara genom göra små enkla saker i vardagen, exempelvis ta trapporna istället för hiss och rulltrappa, gå av en station tidigare och promenera sista biten, att stå istället för att sitta på arbetet. Genom dessa små vardagliga övningarna kommer också kroppen att orka mycket mer och mycket längre. Kroppens organ hålls igång och får arbeta mer. Genom mer arbete för organen så ger de inte vika lika snabbt heller.

Som en maskin

Kroppen kan jämföras med en maskin. En maskin behöver underhållas, precis som kroppen. Maskinen behöver uppdateras och tas omhand för att orka. Gör den det så håller den också längre. Människor som har försvagad kropp känner stor skillnad med lite träning och enkla övningar. Dessa människor vet hur viktigt det är att ta hand om kroppen. Gör de inte det så kan det komma snabb smärta och det återuppstår ofta och mycket.

För en person som inte har de bästa förutsättningarna är det ännu viktigare att ta reda på hur kroppen påverkas av generna, hur en kan göra för att motverka eller underhålla för att det inte skall försämras mer. Med facit i hand är det alltid enklare att hantera resultaten, då man vet vad som behöver göras för att göra det bästa av situationen.

Alla individers situation ser alltid olika ut, det kan göra att det finns olika motivation. Alla är inte motiverade och det kan ligga många olika orsaker bakom. Det viktiga är att försöka be om hjälp, att be om råd och stöd för att komma ur den aktuella situation, för att ta nya tag och starta om på nytt igen. Det finns en väg för alla, det gäller bara att hamna på vägen igen och att följa den åt rätt håll.

dante