Gå, stå, sitt och ligg

Gå, stå, sitt och ligg

Det finns en rad olika talesätt för det mesta. Alla talesätt för egentligen med sig mycket intressanta budskap, för vissa krävs mer analys än andra. En vanlig ramsa att upprepa är ”gå, stå, sitt och ligg”. Det kan tolkas på många olika sätt, men när det kommer till kroppen så är detta ett sunt talesätt att ta med sig.

Gå, stå, sitt och ligg

Kroppen behöver variation för att den skall orka med dygnets alla timmar och för att den skall hålla i över 70 år. Över 70 år är medelåldern både för män och kvinnor. Män har något högre genomsnitt i livet än kvinnorna. Orsaken till detta är oklar men det kan ha att göra med att män generellt sätt är starkare i kroppen och därmed orkar de också längre.

Tillbaka till variationen för kroppen. ”Gå” är första ordet. Att gå kan symboliseras med att promenera. 10000 steg skall varje individ i snitt gå per dygn. Några menar även att det i dagens samhälle skall höjas till 12000 steg i genomsnitt för att vara mätbart med att kosten har blivit sämre och att människan rör sig mindre. Att gå mer och att ta fler steg behöver kroppen göra för att må bra och för att orka mer under längre tid. Extra steg går att få in relativt lätt i vardagen så länge en själv arbetar för det. Ha det i åtanke så kommer också fler steg att tas.

”Stå” är nästa ledord. Att stå är bra för kroppen. Den kan inte stå 24 timmar per dygn men den kan stå mer än vad som görs idag. Istället för att sitta ned och titta på en hel film kan det varieras med att stå så att skelettet belastas. Ett belastat skelett blir starkare och orkar längre. Vid ett kontorsarbete kan variation ske mellan stående och sittande. Att rekommendera är höj- och sänkbara bord som gör variationen mer möjlig.

”Sitt” är det tredje ledordet. Det hör ihop med det tidigare nämnda ”stå”. Precis som det är viktigt att stå så är det även viktigt att sitta. En kropp kommer ej orka att stå och gå under stora delar av dygnet. Genom att sitta så kan återhämning ske för att sedan kunna vara aktiv igen. Att inte fastna i att behöva röra sig varje sekund är viktig för att det skall vara hållbart i längden.

Det sista ledordet är ”ligg”. Att ligga ned är lika viktigt som att gå, stå och sitta. Kroppen behöver återhämta sig maximalt, extra viktigt om de tidigare tre orden har uppfyllts. Vid liggande vilar många organ i kroppen, den hämtar energi på nytt för att sedan kunna vara aktiv igen. Det blir som ett hjul som behöver snurra för att fortsätta kunna orka med cirkulationen.

dante