Kroppens funktioner

Kroppens funktioner

Att tänka på kroppen är ändå ganska fascinerande. Tänk att alla skapas till en kropp som är relativt lik andras kroppar. Öron där detaljer är lika men skiljer sig ändå, läppar som är formade på liknande sätt och kroppsdelar som är placerade på samma ställen. Allt detta skapas och bildas i kroppen på en kvinna, alla är så lika men så olika ändå på samma gång. Det är fascinerande.

Organen och kroppens insida är precis som utsidan, organ som är placerade på samma ställen, organ som fungerar på samma sätt i alla kroppen. Några mindre effektiva än andra, men grunden är precis den samma för alla. Hur kan så många människor födas varje dag, bli så lika varandra men ändå så otroligt olika?

Gener och miljö

Vad som ligger till grund för en människa är både gener och miljö. Gener är vad var och en får med sig av sina två skapare. Miljön bidrar till vad var och en får med sig i sin uppväxt, vad som formar varje individ. Gener är relativt avgörande för vad en människa och ens kropp kommer att få för förutsättningar under livet. Några har medfödda funktionsnedsättningar och andra kan få dem under livets gång. Oavsett vilket är det viktigt att var och en tar hand om sig, detta utifrån de förutsättningar som finns för en.

Att påverka sina gener är ej möjligt, var och en får vad de får, men det kan sedan göras en rad olika saker för att ta tillvara på vad en fått eller för att utveckla detta vidare. Om någon har fötts med en funktionsnedsättning, då kan det ibland gå att utveckla detta, antingen till det bättre eller bevara den funktion som finns. Idag finns även en rad olika hjälpmedel att ta hjälp av för att alla skall kunna ta del av allt som alla skall kunna göra.

Vad som kommer med ens miljö kan inte ändras över en dag. Det kan utvecklas på sikt beroende på vad det är som behöver utvecklas. I olika miljöer finns också olika normer. Några kan leva kvar i dessa under hela livet medan andra får andra tankar och normer under senare uppväxten och kan då vilja ändra sitt tidigare sätt att leva. Detta kan till exempel handla om områden där det ej ligger mycket fokus på träning, där det tränas mindre och inte anses vara så viktigt. När en person sedan växer upp kan tankar skapas om att träning visst är viktigt. Då går det att gå emot de tidigare normerna och istället lyssna på de senare tankarna.

dante