Livsstil för rullstolsburna

Livsstil för rullstolsburna

Människor som sitter i rullstol kan göra det av olika anledningar. Alla har även olika rörliga kroppsdelar och behöver olika mycket hjälp. Oavsett det nämnda har alla rätt till ett aktivt liv om så önskas, detta med eller utan hjälp beroende på vad som behövs. Det finns mycket hjälp att få och dessutom många anpassade hjälpmedel som gör att alla skall kunna vara så aktiva som de vill vara.

Träning i rullstol


Att träna i rullstol är ej svårt då det finns mycket hjälp på vägen. Vid förlamning i benen kan överkroppen tränas. Vid rörelsehinder även i armarna finns assistanshjälp att söka, personliga assistenter hjälper då till med rörelser för att kroppen skall hålla igång. Rörelse är viktigt för alla, med rörelse i kroppen så håller även kroppens inre organ igång vilket är viktigt för dess funktioner.

Matsituation kan se olika ut för alla. För en person som har svårt att tugga och svälja finns det istället sondmat att få hjälp med. Sondmat går direkt till magen utan att behöva passera svalget. Även med sondmat är det viktigt att få hjälp med att den är näringsrik och innehåller alla födoämnen. Dietister är de som är behjälpliga med detta för att hitta rätt kost för alla.

dante