Regelbundet matintag

Regelbundet matintag

För att alla organ i kroppen skall hållas i bra skick är det viktigt att ett regelbundet matintag sker. Genom att äta regelbundet, gärna på bestämda tider, kommer matsmältningsprocessen att ske mycket smidigare vilket är effektivare för kroppen. När kroppen vet om vad som skall hända och ske kan den ställa in sig på detta. När det är förberedd går också hela processen mycket smidigare.

Den smarta kroppen

Kroppen är väldigt intelligent, kroppen ligger steget före och vet hur den skall bearbeta mat och information som inkommer. När ny mat intas kommer processen också bli längre, då måste nya ämnen tas om hand och ibland kan detta ta längre tid. När den istället känner igen ämnet som äts så vet den vart den skall skicka de olika ämnena och inte.

Med ovanstående facit är det klokt att ge kroppen vad den känner igen genom att äta på bestämda tider. Då hålls matsmältningen igång regelbundet vilket också gör att kroppen hanterar allt mycket snabbare, vilket i slutändan är snällt för kroppens organ. De som testar detta under perioder finner också många fördelar med det. Som en vinning hålls också humöret jämnt över hela dygnet.

dante