God ergonomi på arbetsplatsen

God ergonomi på arbetsplatsen

Ordet ergonomi kommer från grekiskans ergo; arbete, och nomo som betyder lag. Man kan kort och gott beskriva det som läran om hur vi bör anpassa den miljö och omgivning vi arbetar i till att bäst bevara och främja vårt fysiska och mentala välmående. Det kan inkludera allt från att se till att man har ett bra handledsstöd när man ska arbeta framför datorn till att minska höga, störande ljud på och kring arbetsplatsen.

I det digitala samhälle vi lever idag är det svårare än någonsin att hålla kroppen igång på det sätt den är tänkt att vara. Det går inte att komma ifrån att människan är gjord för att röra på sig, och att hålla oss fysiskt aktiverade gör så att vi mår bra både i kropp och själ. Dock gäller det att göra saker på rätt sätt. Ett fysiskt krävande arbete med tunga lyft som sliter på kroppen är minst lika viktigt att se över som en stillasittande tjänst med många timmar i sträck framför en dataskärm. Här kan en investering i bra lyftredskap underlätta arbetet medan det i det senare fallet är viktigt med en bra kontorsstol eller ett höj- och sänkbart skrivbord. Fördjupande artiklar om olika sätt att tillämpa ergonomiska alternativ på arbetsplatsen går att hitta på nätet, men du kan också vända dig till din chef, ditt skyddsombud eller fackliga förening vid frågor och för tips.

Även om man initialt kan tänka att ergonomi främst ser till de fysiska områden som behöver ses över på arbetsplatsen är det klokt att komma ihåg att det är minst lika viktigt att främja det mentala välmåendet. Hög arbetsbelastning, stress och eventuell exkludering för anställda i förändringar på arbetsplatsen är alla exempel på hur en mindre god ergonomisk miljö kan se ut. Var noga med att i första hand uppsöka din närmaste chef om du behöver vägledning och stöd i att få en välfungerande miljö på jobbet.

dante