Sittande hållning

Sittande hållning

Många människor sitter ned stora delar av dygnet. Sittande ser naturligtvis olika ut från person till person, men en genomsnittlig statistik visar att sittandet ökar allt mer. Ett stillasittande arbete kräver egentligen mer rörelse på fritiden, och vid aktivt arbete kan en lugnare fritid vara ok. Dock är det ibland svårt att kombinera arbete och fritid, att väga upp så att det blir en bra balans. Därför är det klokt att ta reda på hur mycket träning som kan behövas för just en själv. Det finns många råd och stöd att få i detta för att det skall bli så bra individuellt som möjligt.

Ryggen i sittande läge

Att sitta rätt är A och O för att inte dra på sig skador i ryggen. Ryggskott är ytterst vanligt att ådra sig vid en felaktig hållning i sittande position. Annars är ryggskott vanligt att tro att det enbart kan orsakas vid stående läge, detta är dock felaktigt.

Hur är då en bra hållning i sittande position? Axlarna skall vara lätt tryckta bakåt och bröstet skall vara framskjutet. Är axlarna framåt hamnar ryggen automatiskt också i detta läge, vilket kommer leda till en sned rygg där flera kotor kommer att vara i kläm. En korrekt hållning behöver övas fram. Genom att ständigt påminna sig om hållningen varje gång en sätter sig ned, kommer hjärnan och kroppen till slut att alltid tänka på detta automatiskt. Hållningen kan vara en vanesak, därför viktigt att få in rätt vana.

Fötterna skall vara längs golvet när en sitter ned och benen skall vara i 90 graders vinkel. Till detta skall ryggen vara rak. Är dessa tre kriterier uppfyllda så är det troligt att kroppen är i en bra position.

dante